Terran koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i prilagodbu sustava.


Detalji Slažem se!

Podloge za projektiranje krova

Vrijednosti masa betonskih crjepova Terran

Jedan od najvažnijih je temeljna vrijednost težine pokrivanja.

Ovdje želimo dokinuti jednu zabludu, prema kojoj je betonski pokrov pretežak, te bi zbog toga mogao uzrokovati probleme. Stvarno je pokrov od betonskih crjepova jedan od najtežih pokrova, ali sa izborom lakšeg pokrova razlika u težini znači smanjenje težine u odnosu na samo 15 - 25% težine cijele krovne konstrukcije, tj. i u slučaju upola lakšeg pokrova sveukupna težina cijele krovne konstrukcije će biti lakša samo za 7-12%, ovisno o nagibu krova i o ugrađenim materijalima.

 

Težina osnovnog crijepa:
  Synus: 3,9 kg/kom;
  Danubia: 4,5 kg/kom;
  Coppo: 4,6 kg/kom;
  Rundo: 4,4 kg/kom;
  Zenit: 4,8 kg/kom.

 Iz ovih vrijednosti možemo izračunati masu pokrova, ovisno o nagibu krova. Napominjemo, da je prema standardu HRN EN 491:2005 dozvoljeno odstupanje od ±10% od gore navedenih.

 

Statičko određivanje mjera, opći aspekti

Određivanje stupnja sekundarnog pokrova i opći opis kod crijepa valovitog profila

Synus, Danubia, Coppo

 

Nagib krova Najmanje preklapanje Najveći razmak letava Preporučeni razmak prve letve strehe Preporučeni razmak glavnih letvi Potrebna količina crijepa (kom/m2) Težina (kg/m2)
Synus Danubia Coppo
16-22° 10 cm 32 cm 33 cm 5,0 cm 10,42 40,64 46,89 47,93
22-30° 9,0 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 39,39 45,45 46,46
iznad 30° 8,0 cm 34 cm 33 cm 4,0 cm 9,80 38,22 44,10 45,08

 

Pažnja! U slučaju sustava Coppo, najveće prekrivanje može biti 10 cm, a razmak letvi min.32 cm!

 

Određivanje stupnja sekundarnog pokrova i opći opis kod crijepa ravnog profila

Rundo, Zenit

 

Nagib krova Najmanje preklapanje Najveći razmak letava Preporučeni razmak prve letve strehe Preporučeni razmak glavnih letvi Potrebna količina crijepa (kom/m2) Težina (kg/m2)
Rundo Zenit
25-30° 14 cm 28 cm 30 cm 5,0 cm 11,90 52,36 57,12
30-35° 13 cm 29 cm 30 cm 5,0 cm 11,49 50,56 55,15
35-45° 12 cm 30 cm 30 cm 5,0 cm 11,11 48,88 53,33
iznad 45° *11 cm *31 cm 30 cm 5,0 cm 10,75 47,30 51,60

* pričvršćivanje pomoću spojnice protiv vjetra.

Prilikom izgradnje svakog objekta, jedan od bitnijih uvjeta je Pravilno postavljanje ravnog crijepa!

Preporučujemo sljedeće vrijednosti opterećenja uz konstrukcijske elemente koji pripadaju rasporedu slojeva:
  letve, kontra letve 4 kg/krov m2;
  krovna folija 0,2 kg/krov m2;
  rogovi (10/15 - 90 cm) 12 kg/krov m2;
  toplinska izolacija 15-50 kg/m3 ovisno o materijalu i o proizvođaču
  montirani gips karton 60 kg/m2, 96 kg/m2 dvostruka obloga
  daščana obloga (2,4 cm) 12-17kg/krov m2.

 

Vrijednosti opterećenja od snijega i vjetra možemo preuzeti na temelju propisa EUROCODE.

 

Na temelju vlastite težine pokrova i očekivanog opterećenja može se odrediti debljina letvanja, odnosno mogu se izračunati dimenzije i gustoća postavljanja rogova koji će podupirati podlogu. Gustoća postavljanja rogova je obično 80 -100 cm, u slučaju njihovog većeg osovinskog razmaka potrebne su deblje krovne letve.

 

Uslijed vlastite težine pokrova, odnosno pod teretom snijega i vjetra letve se savinu prema dolje. Maksimalnu vrijednost savijanja norma EUROCODE određuje u 200-tom dijelu potpornog razmaka, što u slučaju razmaka rogova od 80 cm iznosi 4 mm. S jedne strane ni estetski pogledi ne dozvoljavaju veće savijanje od toga, a s druge strane promjena oblika utječe na adekvatno ležanje crjepova. Na taj način nastaju štetne napetosti što može dovesti i do lomova.

Savinutost možemo smanjiti na dva načina:

  • Jedna mogućnost je da povećamo presjek letve.
  • A druga je da ćemo krovnu letvu poduprijeti s više rogova, tj. povećat ćemo gustoću podupiranja.

 

Kao rezultat toga negativni momenat letve, koja ide iznad roga, smanjuje pozitivni momenat sredine polja. Nadoštukavanja možemo izraditi i iznad rogova. Dvostruko podupiranje ležanja letvi je po mogućnosti potrebno izbjegavati.

Sa ugradnjom krovnih letvi, odnosno dasaka povećava se krutost, držanje krova. Nadalje sastavni element podloge pokrova je dijagonalno pribijena olujna letva za kočenje ravnine ili rešetka protiv vjetra, koju ne nadomještaju krovne letve.