Terrán Krovni crepovi menu

Cijene, akcije

Ravni

Rundo - COLORSYSTEM - Crvena

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - COLORSYSTEM - Crvenosmeđa

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - COLORSYSTEM - Antracit

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - COLORSYSTEM - Tamno Smeđa

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - RESISTOR - Carbon

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - RESISTOR - Korall

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - RESISTOR - Merlot

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - RESISTOR - Mocca

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Rundo - COLORSYSTEM - Antik

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni 3/4 d/l max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Zenit - RESISTOR - Carbon

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Zenit - RESISTOR - Grafit

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Zenit - COLORSYSTEM - Antik

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Zenit - RESISTOR - Onix

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 kom/zabat dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Zenit - Granit

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 kom/zabat dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Zenit - Grosso

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 160 prema potrebi
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 kom/zabat dm
Crijep rubni d/l max 32 kom/zabat dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 kom/sljemeni dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep zračnik max 30 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-3 max 0 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Zenit - Moon

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²

Zenit - Space

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²

Zenit - Mars

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²

Valoviti

Danubia - COLORSYSTEM - Antracit

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 264 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - COLORSYSTEM - Tamno Smeđa

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 264 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - COLORSYSTEM - Crvenosmeđa

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 264 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - RESISTOR - Carbon

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 252 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - RESISTOR - Korall

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 252 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - RESISTOR - Merlot

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 252 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - RESISTOR - Mocca

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 252 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - COLORSYSTEM - Crvena

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 264 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 320 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Coppo - COLORSYSTEM - Ferrara

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 400 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 40 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Coppo - COLORSYSTEM - Modena

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 400 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 40 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Coppo - COLORSYSTEM - Antik

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 400 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 40 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/grebeni
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 48 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Danubia - BASIC - Natur

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 264 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 420 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 32 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 34 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/sljeme
Crijep grebeni razdjelni-3 max 30 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena
Crijep 1/1 za jednostrešni krov max 52 1,6-1,8 kom/dm
Crijep rubni d/l za jednostrešni krov max 16 prema potrebi

Synus - BASIC - Crvena

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 168 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 36 3 kom/zabata dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 2,7 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 40 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/sljeme
Crijep grebeni razdjelni-3 max 28 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Synus - COLORSYSTEM - Tamno Smeđa

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 168 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 0 kom/zabat dm
Crijep zračnik max 40 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/sljeme
Crijep grebeni razdjelni-3 max 28 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Synus - COLORSYSTEM - Crna

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 168 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 0 kom/zabat dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 40 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/sljeme
Crijep grebeni razdjelni-3 max 28 Izaberi
Crijep grebeni razdjelni-4 max 0 1 kom/spojnica sljemena

Synus - COLORSYSTEM - Crvena

Naziv artikla kom/paleta Potrebna količina
Osnovni crijep max 240 10-12 kom/m²
Crijep polovica max 168 prema potrebi
Crijep rubni d/l max 36 kom/zabat dm
Crijep sljemeni/grebeni max 128 kom/sljemeni dm
Crijep zračnik max 40 min.1,5 kom/10 krov m²
Crijep grebeni početni max 60 1 kom/sljeme
Crijep grebeni razdjelni-3 max 28 1 kom/spojnica sljemena
Crijep grebeni razdjelni-4 max 6 1 kom/spojnica sljemena

Metalni i plastični elementi

Zaštitni elementi krovišta

Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
MediRoll ECO sljemeno grebena traka za zaštitu i ventilaciju (28 cm x 500 cm) 1 rola/5 m sljem.
ru - ze - da - sy 119.55 149.44
MediRoll PREMIUM sljemeno grebena traka za zaštitu i ventilaciju (33 cm x 500 cm) 1 rola/5 m sljem.
co 158.60 198.25
Univerzalni element za zaštitu i provjetravanje sljemena sa češljem Dužina češlje: 95 mm 1 kom/dm sljemena ili grebena
co 41.35 51.69
Univerzalni element za zaštitu i provjetravanje sljemena sa češljem Dužina češlje: 75 mm 1 kom/dm sljemena ili grebena
ru - ze - da - sy 41.35 51.69
Početna i završna pločica za zatvaranje sljemena 1 kom/sljemena
ru - ze - co - da - sy 9.00 11.25
Nošac sljemeno grebene letve Dužina: 205 mm 1 kom/završetak sljemena
ru - ze - co - da - sy 4.40 5.50
Kopča za sljemenjak Aluminij 1 kom/grebeni
ru - ze - co - da - sy 0.75 0.94
Čavao za sljemenjak sa brtvom 1 kom/grebeni početni ili razdjelni
ru - ze - co - da - sy 1.10 1.38

Krovna oprema za strehu

Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
Element za provjetravanje strehe (3 x 100 cm) 1 kom/1 dm
ru - ze 8.30 10.38
Element za provjetravanje strehe s češljem (8,5 x 100 cm) 1 kom/1 dm
co - da - sy 8.90 11.13
Češalj za zaštitu i provjetravanje strehe (8,5 x 100 cm) 1 kom/1 dm
co - da - sy 3.30 4.13
Traka za zaštitu i provjetravanje strehe (10 x 500 cm) 1 rola/5 m sljemena
ru - ze - co - da - sy 22.40 28.00

Krovno osvjetljenje

Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
Plastični osnovni crijep za Danubia 1 kom/priključak za antenu i odzračivanjke oluka
da 120.00 150.00
Plastični osnovni crijep za Coppo 1 kom/priključak za antenu i odzračivanjke oluka
co 120.00 150.00
Adapter izlaz za antenu uz plastični osvoni crijep 1 kom/priključak za antenu
ru - ze - co - da 113.00 141.25
Adapter za ventilaciju uz plastični osnovni crijep 1 kom/priključak za odzračivanje oluka
ru - ze - co - da 131.00 163.75
Gibljivo crijevo za adapter ventilacije 1 kom/izvod za ventilaciju
ru - ze - co - da - sy 94.00 117.50
Plexi-prozirni plastični osnovni crijep 1 kom/svjetlopropusni otvor
da - sy 75.15 93.94
Krovni izlazni prozor - plastični prema potrebi
ru - ze - co - da - sy 867.00 1 083.75
CAG set za ventilaciju bez gibljivog crijeva Danubia 1 kom/priključak za odzračivanje oluka
da 226.00 282.50
Plexi-prozirni plastični osnovni crijep Rundo prema potrebi
ru 130.00 162.50
Plastični osnovni crijep za Rundo i Zenit 1 kom/priključak za antenu i odzračivanjke oluka
ru - ze 120.00 150.00
CAG set za ventilaciju bez gibljivog crijeva Coppo 1 kom/priključak za odzračivanje oluka
co 226.00 282.50
CAG set za ventilaciju bez gibljivog crijeva Rundo 1 kom/priključak za odzračivanje oluka
ru 226.00 282.50
CAG set za ventilaciju bez gibljivog crijeva Zenit 1 kom/priključak za odzračivanje oluka
ze 226.00 282.50
Krovni izlazni prozor - drveni prema potrebi
ru - ze - co - da - sy 454.00 56.25
CAG set za ventilaciju bez gibljivog crijeva Synus 1 kom/priključak za odzračivanje oluka
sy 226.00 282.50

Proboji krovišta

Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
Sigurnosna kopča za prvi red crijepa prema potrebi
ru - ze - co - da - sy 1.85 2.31
Metalni snjegobran 27 x 55 x 380 mm 1,5-2,5 kom/m²
co - sy 3.55 4.44
Metalni snjegobran 34 x 55 x 380 mm 1,5-2,5 kom/m²
ru - ze - da 3.55 4.44
Rešetka za zadržavanje snjega 1 kom/1 dm
ru - ze - co - da - sy 81.00 101.25
Nosač rešetke za zadržavanje snjega 2 kom/stepenica
ru - ze - co - da - sy 30.20 37.75
Sigurnosna kopča za crijep S veličina 10-13 mm prema potrebi
ru - ze 1.90 2.38
Sigurnosna kopča za crijep H 17-21 mm prema potrebi
co - da 1.00 1.25
Klinasto spužvasto brtvilo 1 kom/1 dm
ru - ze - co - da - sy 4.65 5.81
Medi-FLEX brtvena krovna traka 30 cm x 500 cm 1 rola/5 dm
ru - ze - co - da - sy 200.00 250.00
3D FLEX brtvena krovna traka 30 cm x 500 cm 1 rola/5 dm
ru - ze - co - da - sy 446.50 558.13
Sigurnosna kopča za rezani crijep prema potrebi
ru - ze - co - da - sy 3.90 4.88

Armirane folije za dvostruko ventilirane krovove

Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
MediFol TEC 150 krovna folija UV otporna, armirana, paroneporopusna, vodopropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 438.75 548.44
MediFol TEC krovna folija UV otporna, armirana, paronepropusna, vodonepropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 311.25 389.06

Sekundarni pokrov - krovna oprema za sljeme

Naziv artikla Potrebna količina Boje Primjenjuje se Neto Bruto
MediFol SD 120 krovna folija UV otporna, troslojna, paropropusna, vodonepropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 457.50 571.88
MediFol FORTE 160 krovna oprema UV otporna, višeslojna, paropropusna, vodonepropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 705.00 705.00
MediFol Wind Plus 140 krovna folija UV otporna, troslojna, paropropusna, vodonepropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 566.25 707.81
Jednostrano ljepljiva traka za krovne folije (5x250 cm) prema potrebi
ru - ze - co - da - sy 100.20 125.25
MediFol TOP270 krovna folija UV otporna, višeslojna, paropropusna, vodonepropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 1 522.50 1 903.13
MediFol 140 krovna folija UV otporna, troslojna, paropropusna, vodonepropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 356.25 445.31
Medi-T vodonepropusna samoljepljiva traka (5x300 cm) prema potrebi
ru - ze - co - da - sy 164.20 205.25
MediFol EXTREME 360 krovna folija UV otporna, višeslojna, paropropusna, vodonepropusna krov m²+15%
ru - ze - co - da - sy 2 718.75 2 718.75
Brtvena traka za kontraletvu (5 x 300 cm) prema potrebi
ru - ze - co - da - sy 55.10 68.88